/Nejlepší sportovec okresu Jeseník za rok 2020

Okresní sdružení České unie sportu Jeseník vyhlašuje anketu „Nejlepší sportovec okresu Jeseník za rok 2020“.

 

Jsou vyhlášeny následující kategorie :

-  žáci a žačky
-  junioři a juniorky
-  muži a ženy
-  nejlepší kolektiv
-  trenér
-  kategorie „Veterán“
-  kategorie  „Osobnost sportu“ 
-  kategorie „Krajánek“ (sportovci pocházející z našeho okresu působící v současné době ve sportovních klubech mimo náš region)
-  zdravotně hendikepovaní sportovci
-  sportovní akce roku

Návrhy na ocenění lze zaslat na sekretariát OS ČUS Jeseník, Dukelská 1240 jak v písemné formě nebo e-mailem s uvedením jména, příjmení, příslušnost k oddílu, výčet nejlepších úspěchů v roce 2020. Jedná o sportovce, kteří dosáhli významných úspěchů v zahraničí, na mezinárodních soutěžích v České republice, na celorepublikové úrovni případně na jiných významných akcích.

 

Adresa : OS ČUS
              Dukelská 1240
              790 01  Jeseník
e-mail  : cstv.je@email.cz

Termín podání návrhů je do 10. ledna 2021. Výběr nejlepšího sportovce provede komise složená ze zástupců střešních sportovních organizací, zástupců samosprávy a sportovních redaktorů tisku.

Vyhlášení ankety proběhne v pondělí 15. února 2021 od 17,00 hod.

 

Tajemník OS ČUS
Ing. Josef Kalina