/Nejlepší sportovec okresu Jeseník za rok 2022

Okresní sdružení České unie sportu Jeseník vyhlašuje anketu „Nejlepší sportovec okresu Jeseník za rok 2021“. 

Jsou vyhlášeny následující kategorie:

-  žáci a žačky
-  junioři a juniorky
-  muži a ženy
-  nejlepší kolektiv
-  trenér
-  kategorie „Osobnost sportu“ 
-  kategorie „Krajánek“ (sportovci pocházející z našeho okresu působící v současné době ve sportovních klubech mimo náš region)
-  zdravotně hendikepovaní sportovci
-  sportovní akce roku

Návrhy na ocenění lze zaslat na sekretariát OS ČUS Jeseník, Dukelská 1240 jak v písemné formě nebo e-mailem s uvedením jména, příjmení, příslušnost k oddílu, výčet nejlepších úspěchů v roce 2022. Jedná o sportovce, kteří dosáhli významných úspěchů v zahraničí, na mezinárodních soutěžích v České republice, na celorepublikové úrovni případně na jiných významných akcích.

 

Adresa: OS ČUS
             Dukelská 1240
             790 01 Jeseník
e-mail: cstv.je@email.cz

Termín podání návrhů je do 10. ledna 2023. Výběr nejlepšího sportovce provede komise složená ze zástupců střešních sportovních organizací, zástupců samosprávy a sportovních redaktorů tisku.

Tajemník OS ČUS
Ing. Josef Kalina