/ZPRÁVA OS ČUS č. 1/2021 z jednání VV dne 27.1.2021

Hlasování per rollam : pp. ing. Milan Toušek, Mgr. Petr Procházka, Svatopluk Sekanina,

                                     Mgr. Libor Šťastný, Tomáš Tejchman.

 

 

Program :

 

1.  Odložení vyhlášení ankety „Nejlepší sportovec okresu Jeseník za rok 2020“ :

 

Výkonný výbor OS ČUS Jeseník hlasováním per rollam dne 27.1.2021 rozhodl o odložení termínu vyhlášení ankety „Nejlepší sportovec okresu Jeseník za rok 2020“.

Původní termín vyhlášení ankety byl stanoven na 15.2.2021, ale vzhledem k stávajícím opatřením v souvislosti s nákazou COCID – 19, kdy je značným způsobem omezeno shromažďování lidí, Výkonný výbor OS ČUS rozhodl o odložení termínu, předběžně na 14.4.2021.

 

 

 

 

Zapsal :  ing. Kalina               

 

                                                                                                Schvaluji : ing. Milan TOUŠEK