/ZPRÁVA OS ČUS č. 2/2021 z jednání VV dne 4. 5. 2021

Přítomni : pp. ing. Milan Toušek, Mgr. Petr Procházka, Mgr. Libor Šťastný,
Omluveni :  Svatopluk Sekanina, Tomáš Tejchman,
Hosté :   ing. Josef Kalina,

 

Program :

 

1.  Kontrola zápisu z minulé schůze:

-  zápis č. 5/2020 z 21. 10. 2020 schválen bez připomínek,
-  zápis č. 1/2021 z jednání per rollam dne 27. 1. 2021 bez připomínek, 

 

2.  Hospodaření OS ČUS Jeseník za rok 2020: 

- viz předložená příloha
- výdaje na chod sekretariátu OS ČUS činily 634.910,- Kč, finanční prostředky poskytnuté sdruženým subjektům jsou ve výši 300.880,- Kč, celkem výdaje činí částku 935.790,- Kč,
- příjmová část rozpočtu sekretariátu je ve výši 650.335,75 Kč, dotace na provoz a údržbu TZ pro sdružené subjekty je ve výši 250.000,- Kč, příjmy celkem jsou ve výši 919.835,75 Kč,
- hospodářský výsledek činí – 15.954,25 Kč, ztráta hrazena z úspor z předešlého období,

 

3.  Návrh rozpočtu OS ČUS na rok 2021: 

- předloženo první znění návrhu rozpočtu na rok 2021,
- výdaje jsou navrženy ve výši 652.000,- Kč, výnosy ve výši 724.000,- Kč,
- dotace na provoz a údržbu TZ z Olomouckého kraje je ve výši 204.000,- Kč,

 

4.  Hospodaření OS ČUS za období 1–4/2021: 

- viz předložená příloha
- nezbytné výdaje na chod OS ČUS činily 226.606,- Kč,
- příjmová část rozpočtu OS ČUS je v současné době ve výši 309.554,02 Kč,
- na účtu je i dotace z Ol. kraje na provoz a údržbu sportovních zařízení TJ/SK ve výši 204.000,- Kč, 

 

5.  Vyhodnocení vyhlášení ankety „Nejlepší sportovec okresu Jeseník za rok 2020“: 

- vyhlášení proběhlo za dodržení přísných hygienických i proticovidových opatření v prostorách Střední průmyslové školy v Jeseníku v přímém přenosu na webu:  www.nejspesnejsisportovecroku.cz, kdy je možno i v současné době shlédnout záznam předávání ocenění,
- akce ve spolupráci s agenturou Sport Action proběhla na velmi dobré úrovni, což bylo konstatováno i vedením města Jeseník,
- VV OS ČUS i v dalším období podporuje spolupráci s agenturou při vyhlášení ankety,
 

6.  Provoz a údržba SZ v roce 2020: 

- k dnešnímu dni byly zaslány požadavky na změnu bodového ohodnocení majetku od následujících sdružených subjektů: TJ Sokol Bernartice, TK Jeseník, Fenix ski Team, SK Lipová-lázně, FK Bělá,
- až to proticovidová opatření umožní, provede předseda s tajemníkem přehodnocení bodového stavu majetku výše uváděných TJ/SK, spolky budou předem informovány,
- snížení bodového stavu majetku TJ/SK bylo oznámeno od TJ Vidnava a FK Jeseník,
- majetek SK Řetězárna v současné době v řešení, 

 

7.  Valná hromada OK KO ČUS: 

- 20.VH OLKO ČUS proběhne způsobem per rollam v termínu 18. 5. 2021 od 9,00 hod.  do 25. 5. 2021 do 15,00 hod,
- důvodem tohoto rozhodnutí jsou v současné době aktuální platná vládní nařízení k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění COVID-19,
- VV OS ČUS podává návrhy na:
     - předsedu OL KO ČUS: David Aleš,
     - člena OL KO ČUS: Josef Kalina, 

 

8.  Svolání valné hromady OS ČUS Jeseník: 

Výkonný výbor OS ČUS Jeseník v souladu se stanovami, Kapitola III. Orgány OS ČUS, článek 2., Valná hromada, svolává valnou hromadu Okresní sdružení České unie sportu Jeseník, spolek, na středu 16. června 2021 od 16,30 hod. do prostor zasedací místnosti Střední průmyslové školy v Jeseníku, místnost vedle sekretariátu OS ČUS Jeseník.

V případě nepříznivých protiepidemických opatření se uskuteční jednání prostřednictvím elektronické konference prostřednictvím teams, zoom, alt. jiných aplikací, případně per rollam.

  

9.  Došlá pošta:

 

- ČUS: - rozdělení příspěvků z vlastních zdrojů ČUS v roce 2020.
             - svolání 39. valné hromady ČUS dne 23. Června 2021 v Nymburce,
             - pozvánka na valnou hromadu a organizační pokyny k jednání valné hromady ČUS,

- OL KO ČUS: - pozvánky a zápisy z KR OL KO ČUS,
                         - svolání 20. valné hromady OL KO ČUS dne 18. května 2021,

- OS ČUS: - smlouva o součinnosti s OFS Jeseník za rok 2020,
                  - zrušení smlouvy o pronájmu s Oddělením vnitřní správa MU Jeseník,
                  - návrh na udělení vyznamenání ČUS – Jiří Burďák, TJ Sokol St. Červená Voda,

      - Alianz – pojistka k pojištění OS ČUS,

 

 10.  VV OS ČUS schvaluje : 

- na návrh předsedy odměnu tajemníkovi OS ČUS za přípravu ankety nejlepšího sportovce roku, 

 

Zapsal :  ing. Kalina               

 

                                                                                                Schvaluji : ing. Milan Toušek