/ZPRÁVA OS ČUS č. 2/2022 z jednání VV dne 2. 3. 2022

Přítomni: pp. Ing. Milan Toušek, Svatopluk Sekanina, Mgr. Libor Šťastný,
Omluveni: pp. Mgr. Petr Procházka, Tomáš Tejchman,
Hosté: Ing. Josef Kalina,

 

Program:

1.  Kontrola zápisu z minulé schůze:

-  zápis č. 1/2022 z 12. 1. 2022 schválen bez připomínek,

 

2.  Hospodaření OS ČUS Jeseník za rok období 1-2/2022:

- viz předložená příloha
- výdaje za uplynulé období byly pouze na zajištění základního chodu sekretariátu a náklady na zabezpečení vyhlášení ankety nejlepšího sportovce za rok 2021, výše činí 145.422,- Kč,
- příjmová část rozpočtu činí 150.021,43 Kč,

 

3.  Vyhodnocení vyhlášení ankety nejlepšího sportovce za rok 2021:

- vyhlášení ankety bylo zabezpečeno na požadované úrovni,
- nedostatkem byla malá divácká účast i přes maximální prezentaci na veřejnosti,
- v dalším období VV OS ČUS bude pokračovat ve spolupráci s agenturou Sport. Action,

 

4.  Návrh rozpočtu OS ČUS na rok 2022:

 - předloženo první znění návrhu rozpočtu na rok 2022, i přes další upřesnění nákladů na nájem nedochází k úpravě prvního znění návrhu rozpočtu na rok 2022, 

 

5.  Svolání valné hromady OS ČUS Jeseník:

Výkonný výbor OS ČUS Jeseník v souladu se stanovami, Kapitola III. Orgány OS ČUS, článek 2., Valná hromada, svolává valnou hromadu Okresní sdružení České unie sportu Jeseník, spolek, na čtvrtek 2. června 2022 od 17,00 hod. do prostor zasedací místnosti Střední průmyslové školy v Jeseníku, místnost vedle sekretariátu OS ČUS Jeseník.

 

6.  Došlá pošta:

- OL KO ČUS: - pozvánka na poradu pracovníků OS dne 16. 3. 2022 v Olomouci,

                         - pozvánka a zápis z KR OL KO ČUS,
- Vidnava: oznámení o změně ve vedení spolku,

 

7.  Různé:

- TJ Vidnava, změny ve vedení spolku:
     - předseda: Gabriela Jakubíková, 790 55 Vidnav, Hrdinů 278, M: 601 337 426,
                                                           e-mail: tj.vidnava@seznam.cz,

     - sekretář: Stanislav Slusarz, 790 55 Vidnava, Hrdinů 291, M: 734 372 469,
                                                    e-mail: tj.vidnav@seznam.cz,

 

Zapsal: Ing. Kalina Josef               

 

                                                                                                Schvaluji: Ing. Milan Toušek