/ZPRÁVA OS ČUS č. 3/2020 z jednání VV dne 30.6.2020

Přítomni : pp. Tomáš Tejchman, ing. Milan Toušek, Radim Kunc, Mgr. Petr Procházka, Mgr. Libor Šťastný,
Omluveni :  ing. Milan Rác, Svatopluk Sekanina,
Hosté :   ing. Josef Kalina,

 

Program :

1.  Kontrola zápisu z minulé schůze:

-  zápis č. 1/2020 z 12.2.2020 schválen bez připomínek,
-  zápis č. 2/2020 z jednání per rollam dne 14.5.2020 bez připomínek, 


2.  Svolání valné hromady OS ČUS Jeseník :
 

Výkonný výbor OS ČUS Jeseník v souladu se stanovami, Kapitola III. Orgány OS ČUS, článek 2., Valná hromada, svolává valnou hromadu Okresní sdružení České unie sportu Jeseník, spolek, na středu 16. září 2020 od 16,30 hod. do prostor zasedací místnosti Střední průmyslové školy v Jeseníku, místnost vedle sekretariátu OS ČUS Jeseník.

 

3.  Zabezpečení valné hromady OS ČUS Jeseník : 

- veškeré materiály s pozvánkou, delegačním lístkem a formulářem na návrhy kandidátů do orgánů OS  ČUS Jeseník budou zaslány elektronickou poštou do 15.8.2020,
- jelikož se jedná o volební valnou hromadu budou voleni :
      - předseda OS ČUS, jako statutární orgán spolku,
      - členové výkonného výboru OS ČUS,
      - členové kontrolní komise OS ČUS,
- požadované prostory a materiální zabezpečení zajistí tajemník OS ČUS, 

 

4.  Hospodaření OS ČUS za období 1–5/2020 :

 - viz předložená příloha
- nezbytné výdaje na chod OS ČUS činily 329.836,- Kč,
- příjmová část rozpočtu OS ČUS je v současné době ve výši 382.202,53 Kč,
- na účtu je i dotace z Ol. kraje na provoz a údržbu sportovních zařízení TJ/SK ve výši 250.000,- Kč, 

 

5.  Vyhodnocení vyhlášení ankety „Nejlepší sportovec okresu Jeseník za rok 2019“ :

 - akce ve spolupráci s agenturou Sport Action proběhla na velmi dobré úrovni, což bylo konstatováno i vedením města Jeseník,
- VV OS ČUS i v dalším období podporuje spolupráci s agenturou při vyhlášení ankety, 

 

6.  Účetní závěrky za rok 2019 : 

- k dnešnímu dni nejsou vloženy účetní výkazy za rok 2019 v informačním systému České unie sportu (www.iscus.cz) od následujících sdružených subjektů :
   - SK Lipová-lázně, z.s.
   - TJ Sokol Žulová, spolek
   - FBK Jeseník, spolek
   - Horolezci Jeseník, z.s.

- VV OS ČUS vyzývá výše uváděné TJ/SK k sjednání nápravy v termínu do 8.7.2020,
- v případě nesplnění této povinnosti VV OS ČUS v souladu se Stanovami OS ČUS  Článek IV. Členství, zahájí řízení o zrušení členství sdruženého subjektu v OS ČUS Jeseník, 

 

7.  Došlá pošta : 

- ČUS : - svolání 38. Valné hromady České unie sportu, z.s.,
             - oznámení o předčasném ukončení projektu Sportuj s námi 2020,
             - pozvánka na poradu Ms. a Ol. kraje 2.-6.6.2020 v Malé Morávce,
             - pozvánka na celostátní poradu dne 9.6.2020 v Nymburce,
             - pozvánka na valnou hromadu ČUS dne 24.6.2020 v Nymburce,
- OL KO ČUS - pozvánka a zápis z KR OL KO ČUS,
- SK Řetězárna – pozvánka na jednání valné hromady dne 11.3.2020 v České Vsi,
- Město Zlaté Hory – pozvánka na vyhlášení ankety nejlepšího sportovce města Zlaté Hory,
- Supíkovice – oznámení o změně předsedy,
- Dynamo Javorník - oznámení o změně předsedy,
- Cyklistika Jeseník – oznámení o změně spolku, 

 

7.  Různé : 

- FC Tatran Supíkovice – změna předsedy klubu :

Předseda FK : Ladislav Příhoda, 790 51 Supíkovice č.p. 131, M : 604 375 841,
                                                          e-mail : prihoda-ladislav@seznam.cz 

- Dynamo Javorník – změna předsedy klubu :

Předseda FK : Jiří Kozub, 790 70 Javorník, Družstevní 431, M : 724 260 632,
                                                          e-mail : kozub.jiri@seznam.cz 

- Cyklistika Jeseník, spolek – změna názvu spolku :

K 8.4.2020 změna názvu na : FORCE TEAM Jeseník z.s.

 

 

Zapsal :  ing. Kalina                

                                                                                                Schvaluji : Tomáš TEJCHMAN