/ZPRÁVA OS ČUS č. 3/2022 z jednání VV dne 1. 6. 2022

Přítomni: pp. Ing. Milan Toušek, Svatopluk Sekanina, Mgr. Libor Šťastný, Tomáš Tejchman,
Omluveni: pp. Mgr. Petr Procházka,
Hosté: Ing. Josef Kalina,

Program: 

1.  Kontrola zápisu z minulé schůze: 

-  zápis č. 2/2022 z 2. 3. 2022 schválen bez připomínek,

 

 2.  Valná hromada OS ČUS Jeseník: 

- termín konání valné hromady je čtvrtek 23. 6. 2022 od 17,00 hod v zasedací místnosti SPŠ Jeseník, Dukelská 1240, místnost vedle sekretariátu OS ČUS,
- pozvánky, delegační lístky a materiály k projednání valnou hromadou byly zaslány e-mailovou poštou,
- pozvánka a delegační lístek bude zaslán sdruženým subjektům ještě jednou, týden před konáním valné hromady,
- požadované prostory i občerstvení účastníkům jednání zajištěno,

 

3.  Vložení účetních výkazů za rok 2021 do is.cus: 

- k dnešnímu dni nebyly vloženy účetní výkazy od následujících sdružených subjektů:
     - Fenix Ski Team Jeseník,
     - FK Vápenná,
     - Jiskra Velká Kraš,
     - Sportovci Vápenná,
     - FK Stomix Žulová,
     - Jesenický šnek,
     - Esenbáci,
     - La Pirouette,
     - Force Team Jeseník, 

Výkonný výbor prodlužuje termín na vložení účetních výkazů za rok 2021 do informačního systému do pondělí 6. 6. 2022 do 08,00 hod, poté bude řešit tajemník s jednotlivými TJ/SK, které účetní výkazy nevloží, v souladu se Stanovami OS ČUS Jeseník ukončení činnosti v OS ČUS.

  

4.  Valná hromada OL KO ČUS: 

- valná hromada se uskutečnila 24. 5. 2022 v Olomouci,
- na programu bylo schválení hospodaření za rok 2021 a rozpočet na rok 2022,
- dále kontrola plnění usnesení minulé valné hromady a činnost Krajské rady,
- byla podána informace k dotaci z Olomouckého kraje na provoz a údržbu TZ, kdy stávající systém vyúčtování byl zrušen, nový bude znám nejdříve v měsíci září 2022,

5.  Došlá pošta: 

- ČUS: - svolání 40. valné hromady ČUS na středu 22. 6. 2022 od 10,00 hod do Nymburka,
            - pozvánka na valnou hromadu ČUS a organizační pokyny,
            - pozvánka na poradu dne 7. 6. 2022 od 10,30 hod v Praze,

- OL KO ČUS: - pozvánka na 21. valnou hromadu OL KO ČUS dne 24. 5. 2022 v Olomouci,
                         - zápis z jednání valné hromady,
                         - pozvánka a zápis z KR OL KO ČUS,

- Město Jeseník – podklady k zápisu do městské kroniky,

 

Zapsal: Ing. Kalina Josef               

 

                                                                                                Schvaluji: Ing. Milan Toušek