/ZPRÁVA OS ČUS č. 4/2020

Hlasování per rollam : pp. Tomáš Tejchman, ing. Milan Toušek, Radim Kunc, Mgr. Petr Procházka, ing. Milan Rác, 

 

Program : 

1.  Ukončení členství v OS ČUS Jeseník : 

Dne 22.7.2020 bylo doručeno na sekretariát OS ČUS Jeseník rozhodnutí vedení FBK Jeseník, spolek IČ 228 74 992, odeslané statutárním orgánem spolku, o ukončení členství v OS ČUS Jeseník.

Výkonný výbor OS ČUS Jeseník v souladu se Stanovami OS ČUS Jeseník, Článek IV. Členství, odstavec 7, písmeno a) bere tuto skutečnost na vědomí.

 

 2.  Zánik členství v OS ČUS Jeseník : 

V návaznosti na Zprávu OS ČUS č. 3/2020 z jednání VV OS ČUS dne 30.6.2020, článek 6 Účetní závěrky za rok 2019, Výkonný výbor OS ČUS Jeseník v souladu se Stanovami OS ČUS Jeseník, Článek IV. Členství, odstavec 7, písmeno c), rozhodl o zániku členství v OS ČUS Jeseník u spolků :

     - TJ Sokol Žulová, spolek, IČ 480 05 886,
     - HOROLEZCI Jeseník, z.s., IČ 041 08 445,

 

Zapsal :  ing. Kalina               

                                                                                                 Schvaluji : Tomáš TEJCHMAN