/ZPRÁVA OS ČUS č. 4/2022 z jednání VV dne 6. 10. 2022

Přítomni: pp. Ing. Milan Toušek, Svatopluk Sekanina, Mgr. Libor Šťastný,
Omluveni: pp. Mgr. Petr Procházka, Tomáš Tejchman,
Hosté: Ing. Josef Kalina,

 

Program:

1.  Kontrola zápisu z minulé schůze:

-  zápis č. 3/2022 z 1. 6. 2022 schválen bez připomínek,

 

2.  Datová schránka:

V souladu se Zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, byla zřízena datová schránka pro držitele: Okresní sdružení České unie sportu Jeseník, spolek.

ID datové schránky: q3xyv7r

 

3.  Hospodaření OS ČUS za období 1-9/2022:

- viz předložená příloha,
- výdaje VV OS ČUS činí spolu s osobními náklady OFS 641.720,98 Kč, výdaje ČUS směrem ke druženým TJ/SK jsou  ve výši 67.000,- Kč, celkové náklady činí 708.720,98 Kč,
- výnosy VV OS ČUS jsou ve výši 471.607,27 Kč, dotace na provoz a údržbu pro TJ/SK je ve výši 196.000,- Kč, celkové výnosy jsou ve výši 667.607,27 Kč.

  

4.  Čerpání finančních prostředků na provoz a údržbu TZ:

 - se stavem průběžného čerpání finančních prostředků na provoz a údržbu TZ jsou sdružené subjekty průběžně informovány,
- termín odevzdání vyúčtování dotace je do konce měsíce října 2022,

 

5.  Vložení účetních výkazů do is.cus:

- k dnešnímu dni mají TJ/SK účetní výkazy za rok 2021 vloženy, kromě spolků aSeNBáci a Jesenický šnek, tento rest je v současné době v řešení,

  

6.  Projekt Sportuj s námi 2022:

 - v letošním roce bylo do Projektu Sportuj s námi 2022 zařazeno z našeho okresu celkem 11 akcí,  k dnešnímu dni se uskutečnilo 9 akcí, zbývající 2 akce se uskuteční v říjnu a prosinci,
- celková dotace na akce činí 108.000,- Kč,

 

7.  Vyhlášení ankety nejlepšího sportovce:

Okresní sdružení České unie sportu Jeseník vyhlašuje anketu „Nejlepší sportovec okresu Jeseník za rok 2022“.

Jsou vyhlášeny následující kategorie:

-  žáci a žačky
-  junioři a juniorky
-  muži a ženy
-  nejlepší kolektiv
-  trenér
-  kategorie „Osobnost sportu“
-  kategorie „Krajánek“ (sportovci pocházející z našeho okresu působící v současné  době ve sportovních klubech mimo náš region)
-  zdravotně hendikepovaní sportovci
-  sportovní akce roku

Návrhy na ocenění lze zaslat na sekretariát OS ČUS Jeseník, Dukelská 1240 jak v písemné formě nebo e-mailem s uvedením jména, příjmení, příslušnost k oddílu, výčet nejlepších úspěchů v roce 2022. Jedná o sportovce, kteří dosáhli významných úspěchů v zahraničí, na mezinárodních soutěžích v České republice, na celorepublikové úrovni případně na jiných významných akcích.

Adresa: OS ČUS
             Dukelská 1240
             790 01 Jeseník
e-mail: cstv.je@email.cz

Termín podání návrhů je do 10. ledna 2023. Výběr nejlepšího sportovce provede komise složená ze zástupců střešních sportovních organizací, zástupců samosprávy a sportovních redaktorů tisku.


8.  Došlá pošta:

- OL KO ČUS - pozvánka a zápis z KR OL KO ČUS,
- FC Tatran Supíkovice – oznámení o změně ve vedení spolku,
- Městský soud v Praze – rozhodnutí o změně zápisu do spolkového rejstříku SCS ČUS Jeseník,
- OSSZ v Jeseníku – protokol o kontrole z 6. 9. 2022,
- Česká pošta – potvrzení žádosti o zřízení datové schránky z 22. 9. 2022,
- Allianz – oznámení o nové výši pojistného na rok 2022,
- ČSOB – výsledek kontroly identifikačních údajů našeho spolku,

 

9.  Různé:

Změna ve vedení FC Tatran Supíkovice:

 

Předseda: Petr Ševčík, Supíkovice 24, 79051, tel. 725 872 723,

                                     e-mail: radka.heckova@seznam.cz,

Místopředseda: Pavel Kysela, Supíkovice 113, 79051, tel. 603 940 173,

                                    e-mail: kyselapavel8@gmail.com,

Sekretář: Pavel Hečko, Supíkovice 103, 79051, tel. 732 333 830,

                                     e-mail: piko.hecko@gmail.com,

 

Zapsal: Ing. Kalina Josef               

                                                                                                Schvaluji: Ing. Milan Toušek