/ZPRÁVA OS ČUS č. 5/19 z jednání VV dne 9.10.2019

Z P R Á V A   O S   Č U S   č. 5/19
z jednání  VV dne 9.10.2019

 

Přítomni : pp. ing. Milan Toušek, Radim Kunc, Mgr. Petr Procházka, Mgr. Libor Šťastný,
Omluveni :  Tomáš Tejchman, ing. Milan Rác, Svatopluk Sekanina,
Hosté :  ing. Josef Kalina,

 

Program : 

1.  Kontrola zápisu z minulé schůze:
-  zápis č. 4/19 z 11.9.2019 schválen bez připomínek, 

2.  Hospodaření OS ČUS za období 1-9/2019 :
- viz předložená příloha
- výdaje na chod OS ČUS činí 117.856,- Kč, finanční prostředky poskytnuté sdruženým subjektům jsou ve výši 118.250,- Kč, celkem výdaje činí částku 236.106,- Kč,
- příjmová část rozpočtu OS ČUS je ve výši 101.104,86 Kč, dotace na provoz a údržbu TZ pro sdružené subjekty je ve výši 239.000,- Kč, příjmy celkem jsou ve výši 340.104,86 Kč, 

3.  Vyhlášení ankety „Nejlepší sportovec okresu Jeseník za rok 2019“ :
Okresní sdružení České unie sportu Jeseník vyhlašuje anketu „Nejlepší sportovec okresu Jeseník za rok 2019“.

Jsou vyhlášeny následující kategorie :
-  žáci a žačky
-  junioři a juniorky
-  muži a ženy
-  nejlepší kolektiv
-  trenér
-  kategorie „Veterán“
-  kategorie  „Osobnost sportu“
-  kategorie „Krajánek“ (sportovci pocházející z našeho okresu působící v současné době ve sportovních klubech mimo náš region)
-  zdravotně hendikepovaní sportovci
-  sportovní akce roku

Termín podání návrhů je do 10. ledna 2020. Výběr nejlepšího sportovce provede komise složená ze zástupců střešních sportovních organizací, zástupců samosprávy a sportovních redaktorů tisku.

Vyhlášení ankety proběhne v úterý 25. února 2020 od 18,00 hod.

4.  Přehled čerpání dotací na provoz a údržbu v roce 2019 :
- dne 2.10.2019 byla doručena žádost FC Tatran Supíkovice o znovu začlenění spolku do projektu provoz a údržba TZ v roce 2019 z důvodu neumožnění převodu majetku na OÚ Supíkovice, jak bylo schváleno valnou hromadou FC Tatran Touax Supíkovice v roce 2019.

 

Rozhodnutí VV OS ČUS :

Výkonný výbor OS ČUS Jeseník schvaluje žádost FC Tatran Supíkovice o začlenění do projektu provoz a údržba TZ v roce 2019, částka 9.860,- Kč, jak bylo prezentováno na jednání valní hromady OS ČUS dne 5.6.2019

- stav čerpání finančních prostředků :
   - předložené vyúčtování bez nedostatků : Dynamo Javorník, Tenisový klub Jeseník, TJ Písečná,
                       TJ Sokol Široký Brod, FK Vápenná, TJ Zlaté Hory, TJ Skorošice, TJ Sport Mikulovice,
   - předložení neúplné vyúčtování : Jiskra Velká Kraš, SKK Jeseník, TJ Vidnava,
   - vyhotoveny smlouvy, ale nedodané vyúčtování : TJ Sokol Bernartice, FK Bělá, TJ Kameník Černá
                        Voda, SK Řetězárna, SK Lipová-lázně, TJ Spartak Mikulovice, TJ Sokol St.Červená
                        Voda, FC Tatran Supíkovice, Klub vodáků Jeseník, FK Stomix Žulová, FK Mikulovice,
   - nečerpání dotace : TJ Sokol Žulová,
   - nezaslány podklady na vyhotovení smlouvy : Fenix Ski Team Jeseník, Šachový klub Jeseník,
                        KST Jeseník, TJ Sokol Velké Kunětice, FK Jeseník, Horolezci Jeseník, 

5.  Přehled zaplacených členských příspěvků sdružených subjektů :
K dnešnímu dni byly v souladu s usnesením valné hromady OS ČUS Jeseník zaslány členské příspěvky ve výši 500,- Kč na číslo účtu OS ČUS 107488042/0300 od následujících TJ/SK :
TJ jezdecký spolek H. Heřmanice, Šachový klub Jeseník, Tenisový klub Jeseník, TJ Písečná,
TJ Zlaté Hory, Sportovci Vápenná, Zlatohorský sportovní klub mládeže, Sport Javorník, 

6.  Došlá pošta :
- ČUS – členský příspěvek ČUS,
- OL KO ČUS - pozvánka a zápis z KR OL KO ČUS,
-  FC Tatran Touax Supíkovice oznámení o změně názvu : FC Tatran Supíkovice, z.s.,
- ČSOB – oznámení o obchodních podmínkách termínovaných vkladů,,

 

Zapsal :  ing. Kalina                

                                                                                                Schvaluji : Tomáš TEJCHMAN