/ZPRÁVA OS ČUS č. 5/2020 z jednání VV dne 21.10.2020

Přítomni : pp. ing. Milan Toušek, Mgr. Petr Procházka, Svatopluk Sekanina,
Omluveni : pp. Mgr. Libor Šťastný, Tomáš Tejchman,
Hosté :   ing. Josef Kalina,

Program :

1.  Kontrola zápisu z minulé schůze:

-  zápis č. 3/2020 z 30.6.2020 schválen bez připomínek,
-  zápis č. 4/2020 z jednání per rollam dne 28.7.2020 bez připomínek, 

 

2.  Vyhodnocení valné hromady OS ČUS Jeseník : 

- valná hromada OS ČUS proběhla dne 23.9.2020 v zasedací místnosti SPŠ Jeseník,
- účast na valné hromadě za komoru TJ/SK byla 33,3 %, taktéž 33,3 % činila účast za komoru okresních sportovních svazů,
- zabezpečení i průběh valné hromady byl na velmi dobré úrovni,
- delegáti valné hromady zvolili nový Výkonný výbor OS ČUS ve složení :
     - předseda statutární zástupce spolku : ing. Milan Toušek,
     - členové VV : Mgr. Petr Procházka, Svatopluk Sekanina, Mgr. Libor Šťastný a Tomáš Tejchman, 

 

3.  Hospodaření OS ČUS za období 1–9/2020 : 

- viz předložená příloha
- výdaje na chod OS ČUS činily 474.121,- Kč, poskytnutá dotace TJ/SK na provoz a údržbu TZ je ve výši 92.415,- Kč
- příjmová část rozpočtu OS ČUS je v současné době ve výši 827.765,99 Kč, včetně dotace z Ol. kraje na provoz a údržbu sportovních zařízení TJ/SK ve výši 250.000,- Kč,

 

4.  Vyhlášení ankety „Nejlepší sportovec okresu Jeseník za rok 2020“ : 

Okresní sdružení České unie sportu Jeseník vyhlašuje anketu „Nejlepší sportovec okresu Jeseník za rok 2020“.

Jsou vyhlášeny následující kategorie :

-  žáci a žačky
-  junioři a juniorky
-  muži a ženy
-  nejlepší kolektiv
-  trenér
-  kategorie „Veterán“
-  kategorie  „Osobnost sportu“
-  kategorie „Krajánek“ (sportovci pocházející z našeho okresu působící v současné době ve sportovních klubech mimo náš region)
-  zdravotně hendikepovaní sportovci
-  sportovní akce roku,

Termín podání návrhů je do 10. ledna 2021. Výběr nejlepšího sportovce provede komise složená ze zástupců střešních sportovních organizací, zástupců samosprávy a sportovních redaktorů tisku.

Vyhlášení ankety proběhne v pondělí 15. února 2021 od 17,00 hod.

- VV pověřuje předsedu OS ČUS a tajemníka jednáním s vedením Města Jeseník o získání finanční podpory na pořádanou akci,

  

5.  Čerpání finančních prostředků na provoz a údržbu TZ :

- viz předložená příloha,
- k dnešnímu dni předložil0 17 sdružených subjektů vyúčtování dotace, 9 TJ/SK má vyhotovenou smlouvu na čerpání finančních prostředků a dosud nepředložilo vyúčtování, Fenix Ski Team Jeseník k dnešnímu dni nedodal podklady na vyhotovení smlouvy dle zaslaných upozornění v e-mailové poště, z čehož je zřejmé, že o přidělenou dotaci nemá zájem, nečerpaná dotace bude přerozdělena,
- k přerozdělení je celková částka ve výši 9.965,- Kč,

  VV OS ČUS přerozděluje : - SK Řetězárna ………..  6.000,- Kč,

                                               - Klub vodáků Jeseník …3.965,- Kč,

 

 

6.  Členské příspěvky sdružených subjektů v roce 2020 :

- v souladu s usnesením Valné hromady OS ČUS Jeseník ze dne23.9.2020 byla zaslána sdruženým subjektům, které uhradily členské příspěvky v roce 2019, dotace z vlastních zdrojů ve výši 1.000,- Kč,
- k dnešnímu dni byly uhrazeny členské příspěvky od TJ/SK : Jezdecký spolek Horní Heřmanice, Šachový klub Jeseník, TJ Písečná, TJ Zlaté Hory, Klub vodáků Jeseník a Plavecký klub Jeseník,


7.  Došlá pošta : 

- KS v Ostravě pobočka v Olomouci : Usnesení o návrhu na zápis změn do spolkového rejstříku ze dne 6.10. a 14.10.2020,
- ČUS : -  informace k uzavřeným Smlouvám o poskytnutí příspěvku na financování odborného pracoviště ze dne 10.9.2020,
              - výše členského příspěvku OS ČUS za rok 2020,

- OL KO ČUS : - pozvánka na 19. VH Ol KO ČUS dne 22.9.2020 v Olomouci,
                           - pozvánka a zápis z KR OL KO ČUS,
- Město Jeseník : Smlouva o nájmu na vyhlášení ankety sportovce roku,
- OSSZ v Jeseníku : Sdělení o vyčíslení přeplatku ze dne 10.8.2020,
- FBK Jeseník : oznámení o ukončení spolupráce s OS ČUS ze dne 22.7.2020,

 

7.  Různé : 

- ing. Milan Toušek – pojištění majetku:

Dle sdělení pracovníků SPŠ Jeseník se pojistná smlouva školy nevztahuje na majetek OS ČUS.

VV OS ČUS pověřuje předsedu jednáním s pojišťovnou k získání podkladů o možném uzavření pojistné smlouvy.

  

Zapsal :  ing. Kalina               

                                                                                                 Schvaluji : ing. Milan TOUŠEK