/ZPRÁVA OS ČUS č. 6/19 z jednání VV dne 6.11.2019

Přítomni : pp. Tomáš Tejchman, ing. Milan Toušek, Radim Kunc, Mgr. Petr Procházka, Svatopluk Sekanina, Mgr. Libor Šťastný,
Omluveni :  ing. Milan Rác,
Hosté :  ing. Josef Kalina,


Program :
 

1.  Kontrola zápisu z minulé schůze: 
-  zápis č. 5/19 z 9.10.2019 schválen bez připomínek,

2.  Hospodaření OS ČUS za období 1-10/2019 :
- viz předložená příloha
- výdaje na chod OS ČUS činí 80.962,- Kč, finanční prostředky poskytnuté sdruženým subjektům jsou ve výši 219.368,- Kč, celkem výdaje činí částku 300.330,- Kč,
- příjmová část rozpočtu OS ČUS je ve výši 104.617,44 Kč, dotace na provoz a údržbu TZ pro sdružené subjekty je ve výši 239.000,- Kč, příjmy celkem jsou ve výši 343.617,44 Kč, 

3.  Vyhlášení ankety „Nejlepší sportovec okresu Jeseník za rok 2019“ :
- na základě požadavku agentury a po dohodě se starostkou města Jeseník změna termínu vyhlášení ankety : ST 26.2.2019, 17,00 hod., Velký sál na ulici K. Čapka v Jeseníku,
- schválena smlouva o nájmu ke konání akce,
- VV OS neakceptoval nabídku Šumperského a Jesenického týdeníku na možnost zveřejnění článku k anketě sportovce za komerční cenu, 

4.  Přehled čerpání dotací na provoz a údržbu v roce 2019 :
- k dnešnímu dni nepředloženo vyúčtování dotace : Fenix Ski Team Jeseník, SK Lipová-lázně a Horolezci Jeseník, termín je do středy 13.11.2019, po tomto termínu budou smlouvy ze strany OS ČUS vypovězeny,
- nevyčerpaná částka z rezervního fondu 2.650,- Kč a nečerpaná částka ve výši 1.740,- Kč přerozdělená pro SK Řetězárna (celkem 4.390,- Kč),
- dořešení vyúčtování zabezpečí tajemník s předsedou SK, 

5.  Přehled zaplacených členských příspěvků sdružených subjektů :
K dnešnímu dni byly v souladu s usnesením valné hromady OS ČUS Jeseník zaslány členské příspěvky ve výši 500,- Kč na číslo účtu OS ČUS 107488042/0300 od následujících TJ/SK :
TJ Jezdecký spolek H. Heřmanice, Šachový klub Jeseník, Tenisový klub Jeseník, KST Jeseník, Musher klub, TJ Písečná, TJ Sokol St.Červená Voda, TJ Vidnava, TJ Zlaté Hory, TJ Skorošice, Sportovci Vápenná, Tělovýchova Lipová-lázně, Basketbal Jeseník, Zlatohorský sportovní klub mládeže, Sport Javorník, 

6.  Došlá pošta :
- ČUS – pozvánka na poradu ČUS dne 7.11.2019 v Praze,
- FC Tatran Touax Supíkovice – změna názvu spolku : FC Tatran Supíkovice, z.s.,
- ČSSZ – změny v nemocenském pojištění od 1.1.2020,
- OS ČUS – požadavek na město Jesení o poskytnutí prostor k vyhlášení sportovce,
- město Jeseník – smlouva o nájmu,

Zapsal :  ing. Kalina               

 

                                                                                                Schvaluji : Tomáš TEJCHMAN