/ZPRÁVA OS ČUS č.1/2020 z jednání VV dne 12.2.2020

Přítomni : pp. Tomáš Tejchman, ing. Milan Toušek, Radim Kunc, Mgr. Petr Procházka,  ing. Milan Rác, Svatopluk Sekanina,
Omluveni :  Mgr. Libor Šťastný,
Hosté :  pp. Jaroslav Blanda, ing. Josef Kalina, 

Program : 

1.  Kontrola zápisu z minulé schůze:
-  zápis č. 6/19 z 6.11.2019 schválen bez připomínek, 

2.  Hospodaření OS ČUS za rok 2019 :
- viz předložená příloha
- výdaje na chod OS ČUS činily 103.482,90 Kč, finanční prostředky poskytnuté sdruženým subjektům jsou ve výši 293.548 Kč, celkem výdaje činí částku 400.030,90 Kč,
- příjmová část rozpočtu OS ČUS je ve výši 121.538,86 Kč, dotace na provoz a údržbu TZ pro sdružené subjekty je ve výši 239.000,- Kč, příjmy celkem jsou ve výši 360.538,86 Kč,
- hospodářský výsledek činí – 39.492,04 Kč,
- hospodářský výsledek SCS ČUS Jeseník je + 55.051,- Kč, takže celkový hospodářský výsledek za rok 2019 je ve výši + 15.558,96 Kč 

3.  Zabezpečení vyhlášení ankety „Nejlepší sportovec okresu Jeseník za rok 2019“ :
- k dnešnímu dni příprava probíhá dle schváleného plánu, v současné době se očekává zásilka vstupenek, které budou rozeslány oceněným sportovcům v jednotlivých kategoriích, 

4.  Návrh rozpočtu OS ČUS na rok 2020 :
- předloženo první znění návrhu rozpočtu na rok 2020,
- výdaje jsou navrženy ve výši 704.000,- Kč, výnosy ve výši 709.000,- Kč,
- dotace na provoz a údržbu TZ z Olomouckého kraje je ve výši 250.000,- Kč, 

5.  Přehled zaplacených členských příspěvků sdružených subjektů :
Členské příspěvky uhrazeny od všech sdružených subjektů kromě Tanečního studia LB z.s., jenž oznámil ukončení činnosti ke konci roku 2019. 

6.  Došlá pošta :
- ČUS – rozdělení příspěvku z vlastních zdrojů,
- OL KO ČUS : - Smlouva o poskytnutí příspěvku na financování územního odborného pracoviště,
          - Smlouva o poskytnutí neinvestičního příspěvku z dotace Ol. kraje,
          - pozvánky a zápisy z KR OL KO ČUS,
- Město Jeseník – Smlouva o nájmu k vyhlášení ankety sportovce roku,
- TK plus – anketní lístek ke sportovci roku olomouckého kraje,
- Vltava Labe Media – objednávka inzerce k vyhlášení ankety sportovce roku,
- SPŠ Jeseník – oznámení o změně názvu školy,

- FÚ Jeseník – rozhodnutí o zrušení registrace SCS ČUS Jeseník,
- Arles – cenová nabídka na spotřební materiál,
- OS ČUS : - objednávka produkčního zabezpečení u Sport Action s.r.o.,
                   - objednávka cateringu u Jídelny Na Kopci,
- Taneční studio LB z.s. – oznámení o ukončení činnosti spolku,
- FK Jeseník – oznámení o změně sekretáře,
- FK Mikulovice – oznámení o změně předsedy, 

7.  Různé :
- FK Jeseník – změna sekretáře klubu :
Sekretář FK : Karel Tulis, M : 777 223 194, 731 522 326, e-mail : fotbaljesenik@seznam.cz, karel.tulis@seznam.cz, 

- FK Mikulovice – změna předsedy klubu :
Předseda FK : Mgr. Richard Zrník, 790 84 Mikulovice, Hlavní 214, M : 734 487 771, e-mail : fkmikulovice@seznam.cz 

 

Zapsal :  ing. Kalina                

                                                                                                Schvaluji : Tomáš TEJCHMAN