/ZPRÁVA OS ČUS č.3/19 z jednání VV dne 27.3.2019

Přítomni : pp. Tomáš Tejchman, ing. Milan Toušek, Radim Kunc, Svatopluk Sekanina,
Omluveni : pp. Mgr. Petr Procházka, ing. Milan Rác, Mgr. Libor Šťastný,
Hosté :  ing. Josef Kalina, 


Program :

1.  Kontrola zápisu z minulé schůze: 
-  zápis č. 2/19 z 20.2.2019 schválen se změnou :
   Bod 2.  Svolání Valné hromady OS ČUS Jeseník :
   Termín konání Valné hromady OS ČUS Jeseník opravte na středu 5.6.2019, 

2.  Sportovec roku 2019 :
- předložena nabídka Deníku na spolupráci při vyhlašování ankety nejlepšího sportovce okresu spolu s prezentací,
- 13.3.2019 proběhla v Olomouci v redakci Deníku informační schůzka se zástupci Deníku, kde byla předložena prezentace akce s komentářem pracovníků odpovědných za pořádání akce,
-  VV OS ČUS posoudil nabídku spolupráce s Deníkem v porovnání se stávajícím stavem spolupráce s agenturou Sport.Action a rozhodl : 

   Rozhodnutí VV OS ČUS :
   Nadále pokračovat ve stávající spolupráci při vyhlašování ankety nejlepšího sportovce okresu s agenturou Sport.Action,

3.  Došlá pošta :
- ČUS – svolání 37.valné hromady České unie sportu na 19.6.2019,
- OL KO ČUS – pozvánka na prezentaci VLTAVALABEMEDIA týkající se vyhlašování ankety Nejlepšího sportovce okresu dne 13.3.2019 v Olomouci,
- FC Tatran Touax Supíkovice – oznámení o změně výkonného výboru spolku,
- OSSZ v Jeseníku – Protokol o kontrole č. 61/19/884
- ČSOB – oznámení o změně obchodních podmínek 

3.  Různé :
- FC Tatran Touax Supíkovice – oznámení o změně výkonného výboru spolku,

Prezident : Sáša Pudil, 790 51 Supíkovice č.p. 71, e-mail : sasapudil@seznam.cz, M : 607 592 721,
Sekretář : Jan Bračík, 790 51 Supíkovice č.p. 192, e-mail : janbracik@seznam.cz, M : 733 728 789,
 

Zapsal :  ing. Kalina                

                                                                                                Schvaluji : Tomáš TEJCHMAN