/ZPRÁVA OS ČUS č.4/19 z jednání VV OS ČUS dne 11.9.2019

Přítomni : pp. Tomáš Tejchman, ing. Milan Toušek, Radim Kunc, Svatopluk Sekanina, Mgr. Petr Procházka, Mgr. Libor Šťastný,
Omluveni :  ing. Milan Rác,
Hosté :  ing. Josef Kalina, Jaroslav Blanda,

 

Program : 

 

1.  Kontrola zápisu z minulé schůze:
-  zápis č. 3/19 z 27.3.2019 schválen bez připomínek, 

 

2.  Hospodaření OS ČUS za období 1-8/2019 :
- viz předložená příloha
- výdaje na chod OS ČUS činí 113.360,- Kč, finanční prostředky poskytnuté sdruženým subjektům jsou ve výši 55.960,- Kč, celkem výdaje činí částku 169.320,- Kč,
- příjmová část rozpočtu OS ČUS je ve výši 100.091,24 Kč, dotace na provoz a údržbu TZ pro sdružené subjekty je ve výši 239.000,- Kč, příjmy celkem jsou ve výši 339.091,24 Kč, 


3.  Informace z valných hromad ČUS :
- VH ČUS : - proběhla 19.6.2019 v Nymburce,
                    - schválení hospodaření za rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019,
                    - dovolení člena VV ČUS,

- VH OL KO ČUS : - proběhla 28.5.2019 v Olomouci,
                                  - schválení hospodaření za rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019,
                                  - uvolnění finančních prostředků z nerozděleného zisku pro sdružené OS ČUS a
                                    krajské sportovní svazy ve výši 300.000,- Kč,

 

4.  Valná hromada OS ČUS :
- termín konání valné hromady byl 5.6.2019 v Hotelu Zlatý Chlum v České Vsi,
- velmi malá účast sdružených subjektů, z 46 pozvaných TJ/SK přítomno 19 zástupců a ze 3 pozvaných sportovních svazů přítomen 1 delegát, celková účast činila 40,8 %,
- hladký průběh bez připomínek,
- schválení hospodaření OS ČUS za rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019,
- schválen klíč na rozdělení finančních prostředků na provoz a údržbu TZ v roce 2019, 

 

5.  Příprava ankety nejlepšího sportovce :
- anketa se uskuteční ve spolupráci s agenturou Sport.Action,
- předběžný termín vyhlášení nejlepšího sportovce je úterý 25.2.2020 v Jeseníku,
- snaha VV OS ČUS o zapojení měst a obcí do vyhlášení ankety, 


6.  Došlá pošta :
- ČUS : - pozvánka na poradu ekonomů dne 16.5.2019 v Praze,
             - pozvánka na porodu zástupců ČUS dne 4.6.2019 v Praze,
             - pozvánka a organizační pokyny pro účastníky VH ČUS dne 19.6.2019 v Nymburce,
             - darovací smlouva o poskytnutí finančního daru v souvislosti s převzetím záštity na akci sportovec roku,

- OL KO ČUS : - pozvánka na pracovní poradu dne 13.5.2019 v Olomouci,
                           - oznámení o dotaci z vlastních zdrojů dne 10.6.2019,
                           - pozvánky a zápisy z KR OL KO ČUS,

- SOŠ a SOU : - oznámení o navýšení nájemného k 1.5.2019,
                         - smlouva o nájme nebytových prostor od 1.5.2019,

- obec Kobylá – darovací smlouva na akci sportovec roku,

- TJ Sokol Žulová – oznámení o nečerpání dotace na provoz a údržbu v roce 2019,

- ČSOB – oznámení o změně služeb elektronického bankovnictví,

 

7.  Rozhodnutí VV OS ČUS Jeseník o přijetí člena :
Výkonný výbor OS ČUS Jeseník rozhodl o přijetí spolku : 

a) Jesenická pohybová školička, z.s.,  IČ 080 17 166, vedený ve spolkovém rejstříku u Krajského
                                                          soudu v Ostravě v oddílu L, vložce číslo 18514,
                                                          sídlo spolku 790 01 Jeseník, Na Zahrádkách 219, Bukovice, 

do Okresního sdružení České unie sportu Jeseník.
Přihláška k dobrovolnému sdružení  v ČUS byla podána ve smyslu směrnice ČUS č.2/2013 dne 16.7.2019 se všemi nutnými přílohami. 

        Jesenická pohybová školička, z.s. :  bylo přiděleno číslo TJ/SK  3811 059 

 Dále Výkonný výbor OS ČUS Jeseník rozhodl o přidělení finančního příspěvku z rezervního fondu ve výši 2.000,- Kč. 

b) SPORT Javorník, z.s.,  IČ 039 16 341, vedený ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu  
                                                                    v Ostravě v oddílu L, vložce číslo 14004,
                                                                   sídlo spolku 790 70 Javorník, Míru 482,

do Okresního sdružení České unie sportu Jeseník.

Přihláška k dobrovolnému sdružení  v ČUS byla podána ve smyslu směrnice ČUS č.2/2013 dne 11.9.2019 se všemi nutnými přílohami. 

        SPORT Javorník, z.s. :  bylo přiděleno číslo TJ/SK  3811 060 

 Dále Výkonný výbor OS ČUS Jeseník rozhodl o přidělení finančního příspěvku z rezervního fondu ve výši 2.000,- Kč.

 

Zapsal :  ing. Kalina                

                                                                                                Schvaluji : Tomáš TEJCHMAN