/Tělovýchova Lipová-lázně, z.s.

Spolkový rejstřík vedený u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vložka 12828
IČ : 649 87 949
Číslo účtu : 123678356/0300
Sídlo spolku : 790 61 Lipová-lázně č.p. 396
Statutární zástupce spolku : Slavík Lubomír, 790 61 Lipová-lázně č.515,  slaviklub@seznam.cz, TM : 604580095