/Sportovci Vápenná z.s.

Spolkový rejstřík vedený u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vložka 12847
IČ : 649 88 201
Číslo účtu : 223962530/0300
Sídlo spolku : 790 64 Vápenná č.p. 266
Statutární zástupce spolku : Tomanová Alena, 790 64 Vápenná č.p. 266, alenakralcakova@seznam.cz, TM : 603821531