/FORCE TEAM JESENÍK, z.s.

Spolkový rejstřík vedený u KS v Ostravě v oddílu L, vložka číslo 13374
IČ : 265 61 263
Číslo účtu : 230346592/0300
Sídlo spolku : 790 01 Jeseník, Náměstí Svobody 1049/8
Statutární zástupce spolku : Rostislav Brokeš, 789 62 Olšany č.p. 60, Brokes@gymjes.cz, TM : 778766192