/eSeNBáci z.s.

Spolkový rejstřík vedený u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vložka 12417
IČ : 226 68 799
Číslo účtu : 2930504001/5500
Sídlo spolku : 790 01 Jeseník, Na Středisku 94,
Statutární zástupce spolku : Glombíček Jan, 790 01 Jeseník, 28.října 1360/42, honza@adrenalin-park.cz, TM : 731543237