/FBK Jeseník, spolek

Spolkový rejstřík vedený u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vložka 13431
IČ : 228 74 992
Číslo účtu : 236924066/0300
Sídlo spolku : 790 81 Česká Ves, U Norkárny 138
Statutární zástupce spolku : Trsťan Martin, 790 01 Jeseník, S.Tůmy 1289/4, fbkjesenik@seznam.cz,