/FC Tatran Supíkovice, z.s.

Spolkový rejstřík vedený u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vložka 12744
IČ : 649 88 368
Číslo účtu : 1901260349/0800
Sídlo spolku : 790 51 Supíkovice č.p. 181,
Statutární zástupce spolku : Frkáň Miloš, 790 51 Supíkovice č.p. 181, M.FRKan@seznam.cz,  TM : 731077537