/FK Stomix Žulová z.s.

Spolkový rejstřík vedený u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vložka 12939
IČ : 689 11 955
Číslo účtu : 1904294309/0800
Sídlo spolku : 790 65 Žulová, Sokolská 130
Statutární zástupce spolku : Juřík Vítězslav, 790 65 Žulová, Janáčkova 212, vitajurik@centrum.cz, TM : 775113000