/FK Jeseník , z.s.

Spolkový rejstřík vedený u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vložka 13359
IČ : 265 70 831
Číslo účtu : 212712755/0600
Sídlo spolku : 790 01 Jeseník, Dukelská 498/19
FK Jeseník : fotbaljesenik@seznam.cz, TM : 731522326,
Statutární zástupci spolku :  Bříza Tomáš, 790 01 Jeseník, Horská 1027, tomas.briza28@gmail.com, TM : 608885458
Zelinka Karel, 790 61 Lipová-lázně 705, kzelinka@tiscali.cz, TM : 602615644