/FK Mikulovice z.s.

Spolkový rejstřík vedený u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vložka 13284
IČ : 226 61 620
Číslo účtu : 267348276/0300
Sídlo spolku : 790 84 Mikulovice, Hlavní 190
Statutární zástupce spolku : Bc. Zrník Richard, 790 84 Mikulovice, hlavní 214, fkmikulovice@seznam.cz, TM : 734487771