/HOROLEZCI Jeseník, z. s.

Spolkový rejstřík vedený u KS v Ostravě v oddílu L, vložka číslo 14672
IČ : 046 08 445
Číslo účtu : 272969624/0300
Sídlo spolku : 790 01 Bělá pod Pradědem, Adolfovice 193
Statutární zástupce spolku : Migal David, 790 01 Bělá pod Pradědem, Adolfovice 193, hojesenik@hojesenik.cz, TM : 723480060