/Jesenická pohybová školička, z.s.

Spolkový rejstřík vedený u KS v Ostravě v oddílu L, vložka číslo 18514
IČ : 080 17 166
Číslo účtu : 228715387/0600
Sídlo spolku : 790 01 Jeseník, Na Zahrádkách 219
Statutární zástupce spolku : Jan Malysa 790 01 Jeseník, Na Zahrádkách 219, jmalysa@seznam.cz, TM : 777714732