/TJ jezdecký spolek při Střední škole gastronomie a farmářství Jeseník, Sídlo Horní Heřmanice

Spolkový rejstřík vedený u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vložka 12607
IČ : 452 37 867
Číslo účtu : 215840576/0300
Sídlo spolku : 790 57 Bernartice, Horní Heřmanice 57
Statutární zástupce spolku: Vrtková Radka, 790 57 Bernartice, Horní Heřmanice 52, radka.vrtkova@seznam.cz, TM : 731180721