/Karate Klub Jeseník, spolek

Spolkový rejstřík vedený u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vložka 13431
IČ : 228 74 542
Číslo účtu : 1828788349/0800
Sídlo spolku : 790 01 Jeseník, Lipovská 1168/54
Statutární zástupce spolku : Sekanina Svatopluk, 790 01 Jeseník, Lipovská 1168/54, karate.jesenik@email.cz, TM : 603173853