/Klub vodáků Jeseník, z.s.

Spolkový rejstřík vedený u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vložka 13198
IČ : 270 05 020
Číslo účtu : 277897383/0300
Sídlo spolku : 790 01 Jeseník, Alšova 267,
Statutární zástupce spolku : ing.Toušek Milan, 790 01 Jeseník, Alšova 267,  touda@seznam.cz, TM : 734100703

Historie:

V Jeseníku řadu let žilo a žije mnoho „rekreačních“ vodáků, kteří na vodácké akce jedou tak maximálně dvakrát do roka. Z takového podhoubí vlastně vyrostla i dosud ve Francii žijící jesenická rodačka – mistryně světa ve vodním slalomu Jarka Krčálová… Jedna taková parta vodáckých turistů skladovala své lodě na půdičce stodoly bývalého AMK Jeseník na ulici Šumperská. Skupina se kontaktovala s dalšími příznivci vodácké turistiky a nakonec se v roce 1985 na společné schůzi rozhodla, že požádají o začlenění pod některou z místních tělovýchovných jednot. Dohoda se uskutečnila s TJ Lokomotiva Lipová-lázně, kde byl pod existujícím Odborem turistiky vytvořen Oddíl vodní turistiky s tím, že jako zástupci oddílu v TJ byli zvoleni Ing.Toušek a Ing. Kadláč. V té době v oddíle pracuje kolem 30 členů. Členové mají zájem o zvyšování kvalifikace a tak se zařazují do stávajícího cvičitelského školícího systému. V roce 1988 připravují pro ZO ROH Rudné doly první Vodácký putovní tábor – tradice byla založena a tábory (nyní již Klub vodáků jako provozovatel) jsou pořádány stále. Ve vedení oddílu se pohybují členové Ing. Toušek, Ing. Kadláč, Mgr. Krzystek, p. Vaculík a Ing. Bac. TJ Lokomotiva Lipová-lázně se v roce 1996 rozpadá a veškeré aktivity Oddílu vodní turistiky přechází na Svaz vodáků ČR – Klub vodáků Jeseník, který byl registrován 6.1.1997 jako klub č. 117. Ve výboru SVoČR – Klubu vodáků Jeseník pracovali Ing. Milan Toušek, Ing. Petr Kadláč, Pavel Kozubal, Martin Neuwirth a Ing. Jiří Bac.

Již jako Oddíl vodní turistiky byli vodáci nuceni opustit svoji základnu u AMK Jeseník a usídlili se na pozemku pronajatém od Města Jeseník naproti soutoku řek Bělé a Staříče v sousedství DOM Jeseník, kde předtím vyvíjel své aktivity kroužek vodáků při Odborném učilišti z Lipové-lázní. Ještě TJ Lokomotiva Lipová- lázně ale odkupuje od firmy Moravolen pozemek na břehu Staříče těsně nad soutokem a tím začíná výstavba základny – loděnice. Samozřejmě nejprve musí být vyřízeny veškeré podklady pro získání stavebního povolení. Stavbu vlastní zahajuje již SVoČR – Klub vodáků Jeseník a to především vlastními silami s využitím majetkového základu, který byl zděděn po TJ Lokomotiva. Stavbu se daří zvládat i díky sponzorům. Darem získáváme vlastně všechny stavební buňky, které jsou základními prvky, z nichž je sestaven základní objekt. S porozuměním se setkáváme i u řady profesionálů, kteří nám na své odborné práce dávají veškeré možné slevy. Mezi největší sponzory pak lze řadit Město Jeseník, i když přeneseně – díky dotacím nemusí Klub doplácet na provozované Putovní tábory a hromadné akce a tak zbývají ostatní prostředky na stavbu. Hlavním sponzorem jsou lipovské lázně Schroth spol. s r.o., dalšími pak Ondřejovická strojírna s.r.o. a Moravolen Jeseník, a.s. (před splynutím se sesterskou organizací). Stavba je ukončena v říjnu 2005, kdy 21. probíhá kolaudační jednání. Po dodání požadovaného rozboru vody by měl být objekt schválen k užívání. Spolu se zabezpečením patřičného zázemí, tedy objektu loděnice se daří zlepšovat i materiální vybavení. Klub disponuje takovým množstvím plastových lodí, že se zápůjčkou od jesenického kolegy jsme jimi schopni pokrýt celý zájezd (putovní tábor). Na sjíždění prudších toků máme k dispozici i řadu gumových lodí Pálava a pro výcvik jsou k zapůjčení i lodě jiných tvarů a typů (laminátové i plastové). Vodácký materiál doplňuje patřičné množství plastových pádel, vhodné vesty a několik přileb. K provozování putovních táborů pak máme k dispozici vybavení pro táboření a přípravu stravy. Klub vlastní na přepravu lodí přívěsný vozík za auto a vlek za autobus. V loděnici pak je dostatečné vybavení nářadím potřebným k opravám materiálu vodáckého i tábornického a k údržbě vlastního objektu loděnice.

Jak již bylo naznačeno, členové Oddílu (později Klubu) mají spoustu vodáckývh sportovních aktivit. Zvyšují svou kvalifikaci úspěšným absolvováním cvičitelských kurzů (11 členů prošlo cvičitelským kurzem třetího stupně, 1 člen pak vlastní kvalifikaci cvičitele druhého stupně) a i tím se otevírá cesta ke zkvalitnění činnosti. K provozování putovních táborů využíváme zkušenosti vlastní, z vodácké cestovní kanceláře, kterou několik let vedl náš člen i z vedení vodáckých kroužků (při odborném učilišti v Lipové-lázních a vlastní kroužek vodáckého oddílu). Samozřejmě nám pomáhá účast na různých školeních, setkáních i studování odborných časopisů a literatury. Klub vedle putovních táborů nabízí svým členům, ale i veřejnosti, účast na zájezdech pořádaných do Polska na Dunajec a Bialku, do Rakouska na Salzu, Enns, Steier, Teichl a Ybbs a konečně na Lužnici a Moravu. Kromě těchto „hromadných“ akcí jezdí členové Klubu po celé republice na různé sjezdy potoků a říček při vypouštění nádrží, navštěvují cvičební slalomové kanály (v ČR i cizině) a pouští se do sjezdu divokých řek doma i v cizině – Rakousko, Slovinsko, Francie, Španělsko, Norsko. Zimní příprava je už několik let na krytém bazénu v České Vsi, kde si nejen udržují kondici, ale učí se a zdokonalují již zvládnutý eskymácký obrat a na stále se vyvíjejícím materiálu se snaží zvládat i různé prvky vodáckého rodea.

V současné době tvoří členskou základnu 63 členů (základ z jesenicka, ale máme členy ze Šumperka, z Ostravy, Frenštátu, Zlína), z toho je 14 dětí a mládeže . Vedení Klubu bylo potvrzeno volbou na členské schůzi 18.2.2005. Předsedou je Ing. Milan Toušek, místopředsedou Ing. Petr Kadláč, další členové výboru Mgr. Milena Králová, Martin Neuwirth a Jaroslav Blanda.

 

Klub vodáků Jeseník nabízí účast na následujících „hromadných“ akcích:

začátek května Dunajec, Bialka – Polsko
první dva týdny červenec putovní tábory pro děti a mládež (11 až 17 let)
konec září rakouské řeky
začátek října Morava

Účast na akcích se řídí vnitřní směrnicí Klubu, nejpozději měsíc před konáním akce musí být zveřejněny propozice (směrnice i propozice jsou k nahlédnutí na internetových stránkách Klubu vodáků Jeseník, vedoucí akce a termín konání je schválen členskou schůzí konané většinou v únoru – usnesení ze schůze rovněž k nahlédnutí na naší netové prezentaci)

Od dubna do října (s určitým omezením o prázdninách) se scházíme ve čtvrtek na loděnici – ul. Ot. Březiny, Jeseník – účast dětí a mládeže je vítána (principy začlenění se do kroužku alt. do Klubu rovněž najdete na našich stránkách www)

 

Klub vodáků Jeseník nabízí zapůjčení materiálu:

Klub disponuje poměrně slušným množstvím materiálu, který je vhodný pro vodní turistiku, ale i k táboření samotnému. Část materiálu jímž Klub disponuje je uvolněn i k zapůjčení. Pro vlastní půjčování je opět schválena vnitřní norma, která je uvedena na webovských stránkách stejně jako ceny za zapůjčení tohoto materiálu. Množství materiálu je omezené a samozřejmě má přednost zabezpečení akcí Klubu, takže je třeba případný zájem projevit včas.

 

Adresa Klubu vodáků Jeseník na internetu:

www.kvj.wz.cz