/La Pirouette, z. s.

Spolkový rejstřík vedený u KS v Ostravě v oddílu L, vložka číslo 14495
IČ : 043 92 167
Číslo účtu : 115-1152720247/0100
Sídlo spolku : 790 84 Mikulovice, Kolnovice 52
Statutární zástupce spolku : Kofroňová Petra Anna, 790 84 Mikulovice, Kolnovice 52, lapirouette@seznam.cz, TM : 603472357