/M-gym, z.s.

Spolkový rejstřík vedený u KS v Ostravě v oddílu L, vložka číslo 17326
IČ : 071 57 711
Číslo účtu : 115-7639140217/0100
Sídlo spolku : 790 63 Lipová-lázně, Horní Lipová 277
Statutární zástupce spolku : Petr Kutlák, 790 63 Lipová-lázně, Horní Lipová 277, petrkutlak@tiscali.cz, TM : 739115099