/Musher klub Obří skály, z.s.

Spolkový rejstřík vedený u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vložka 3208
IČ : 636 96 223
Číslo účtu : 101796650/0300
Sídlo spolku : Ramzová
Statutární zástupce spolku : Mgr. Gejza Sóky, 790 61 Lipová-lázně č.195, g.soky@seznam.cz, TM : 724236568