/Jesenický šnek z.s.

Spolkový rejstřík vedený u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vložka 13076
IČ : 266 18 923
Číslo účtu : 221004558/0300
Sídlo spolku : 790 01 Jeseník, Průchodní 149/2
Statutární zástupce spolku : Osladil Kamil, 790 01 Jeseník, Alšova 575/3, kamil.osladil@seznam.cz,  TM : 608450155