/Plavecký klub Jeseník, spolek

Spolkový rejstřík vedený u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vložka 13411
IČ : 228 25 941
Číslo účtu : 234275330/0300
Sídlo spolku : 790 61 Lipová-lázně 741
Statutární zástupce spolku : ing. Jakubíková Danuše, 790 01 Jeseník, Alšova 267, djakubikova@seznam.cz, TM : 608414172