/Šachový klub Jeseník. z.s.

Spolkový rejstřík vedený u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vložka 12784
IČ : 636 96 231
Číslo účtu : 104775468/0300
Sídlo spolku : 790 01 Jeseník, Palackého 13/11
Statutární zástupce spolku : Koriťák Pavel, 790 01 Jeseník, Zeyerova 653/5 pav.kor@seznam.cz, TM : 775246471