/FK Vápenná z.s.

Spolkový rejstřík vedený u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vložka 12487
IČ : 439 61 495
Číslo účtu : 198194372/0300
Sídlo spolku : 790 64 Vápenná č.p. 481
Statutární zástupce spolku : Profous Zdeněk, 790 64 Vápenná č.p. 481, profousovi@seznam.cz, TM : 737286380