/SK Řetězárna z.s.

Spolkový rejstřík vedený u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vložka 12492
IČ : 166 26 923
Číslo účtu : 224093410/0300
Datová schránka:  nekgykn
Sídlo spolku :
790 81 Česká Ves, Sportovní  284
Statutární zástupce spolku : Jaroslav Kočí,  jaros.koci@seznam.cz,  TM : 734731715