/SPORT Javorník, z.s.

Spolkový rejstřík vedený u KS v Ostravě v oddílu L, vložka číslo 14004
IČ : 039 16 341
Číslo účtu : 4200572984/6800
Sídlo spolku : 790 70 Javorník, Míru 482,
Statutární zástupce spolku : Tomáš Nemeškal 790 70 Javorník, Míru 482, nemes@email.cz, TM : 792313261