/Sportovní klub kuželkářů Jeseník, z.s.

Spolkový rejstřík vedený u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vložka 12808
IČ : 640 95 959
Číslo účtu : 1816285349/0800
Sídlo spolku : 790 01 Jeseník, Dukelská KK Jeseník