/SK Lipová-lázně, z.s,

Spolkový rejstřík vedený u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vložka 12484
IČ : 449 40 181
Číslo účtu : 234623358/0300
Sídlo spolku : 790 61 Lipová-lázně č.p. 743
Statutární zástupce spolku : Kania Filip, 790 61 Lipová-lázně 269, filip.kania@seznam.cz, sk.liva.lazne@vilny.cz, TM : 605058479,