/Dynamo Javorník , z.s.

Spolkový rejstřík vedený u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vložka 12478
IČ : 439 61 312
Číslo účtu : 248868209/0300
Sídlo spolku : 790 70 Javorník, Družstevní 431,
Statutární zástupce spolku : Kozub Jiří, 790 70 Javorník, Družstevní 431, kozub.jiri@seznam.cz, TM : 737108051,