/Tělovýchovná jednota Písečná, z.s.

Spolkový rejstřík vedený u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vložka 12696
IČ : 488 07 711
Číslo účtu : 1901288309/0800
Sídlo spolku : 790 82 Písečná č.p. 38
Statutární zástupce spolku: Vacula Ladislav, 790 82 Písečná č.256, t.j.pisecna@seznam.cz, TM : 723900247

Historie TJ Písečná

Tělovýchova byla založena v Písečné dne 24.6.1946 v restauraci pana Janošky. Zakládajícími člena byli : předseda – p.Rada, místopředseda – p.Janoška, pokladník – p.Dočkal, sekretář – p.Procházka, hospodář – p.Čecho a čestným předsedou byl zvolen p.Koryčánek. Každý z výše jmenovaných věnoval pro činnost nově vzniklého oddílu 500,- Kč, p.Janoška poskytnul pro činnost klubovnu ve své restauraci a výbor začal rozvíjet svou činnost zaměřenou především na fotbal. První branky a sítě zajistil p.Hamšík, hrací plocha byla vytvořena na místě, které slouží k svému účelu dodnes. První fotbalové utkání bylo sehráno s mužstvem z České Vsi, ale výsledek utkání však není znám. Za mužstvo Písečné nastoupili hráči jako pp. Střílek, Kuňák J. a Fr., Kutalm, Bartoděj, Revolt, Tihelka, Skopal, Klíma, Krhůtek, Vidlák a Krotky. Později se k mužstvu přidali pánové Kroupa Mir. a Vlad., Macík, Pilný, Šalplachta V. a J., Knedla a další. 

V 50-tých letech se oddíl zaměřil v zimních měsících o ledovou plochu vytvořenou na fotbalovém hřišti, jenž sloužila k bruslení pro širokou veřejnost, velkou zásluhu na této činnosti měl především Josef Zapletal a místní sportovní mládež. V této době převzal fotbalový oddíl pod patronát závod Papírny Písečná, čímž se změnil i název na Tatran Písečná. Oddíl měl v této době jak družstvo mužů tak i družstvo žáků. S rozvojem obce se rozvíjel i závod papíren. 

V pozdější době, kdy byla utlumena papírenská výroba, přešel závod na strojírenskou výrobu, vznikl nový podnik pod názvem BSS Písečná, což mělo za následek i změnu názvu tělovýchovné jednoty. Následně byl založen i oddíl stolního tenisu, který hrál úspěšně a dlouho v krajském přeboru. Na umění hráčů Jana Ulíka a Zdeňka Šťastného vzpomínají pamětníci dodnes. Jelikož byl provoz tohoto oddílu finančně náročný, po čase tento oddíl zanikl. Na to však vznikl zásluhou místních občanů oddíl ZRTV, kdy byli zakládajícími členy pánové Hamšík, Měkyna, Konečný a paní Kahunová a Černěnková, rovněž patřili k hlavním činovníkům tohoto oddílu. 

V ročníku 1985-6 dosáhl oddíl kopané prvního velkého úspěchu – postup do vyšší soutěže okresního přeboru. U tohoto úspěchu byli především funkcionáři pp. Rupa, Kahun, Bednařík, Ulík Josef a Slavík L.. Tuto soutěž hráli fotbalisté až do soutěžního ročníku 1987-8, kdy následující reorganizace soutěže poslala mužstvo zpět do okresní soutěže na Jesenicku. Tuto soutěž hrálo mužstvo mužů až do roku 1992, kdy se opět podařilo postoupit do okresního přeboru Šumperka. Během těchto let se na hřišti vybudovala malá tribuna, oplocení hrací plochy, zábrany za fotbalovými brankami, začalo se budovat víceúčelové asfaltové hřiště. Hancím motorem při realizaci těchto akcí byl Pavel Kahun. V roce 1996 opět po reorganizaci soutěží mužstvo mužů sestoupilo do okresní soutěže. V tomto roce došlo také ke změně názvu oddílu na IKOV Písečná, na podzim začala výstavba šaten a sociálního zařízení, kdy finanční krytí stavby zaštítil místní obecní úřad. Po skončení soutěžního ročníku 1966-7 se mužstvo umístilo na 1.místě okresního přeboru Jeseník a vybojovalo si historický postup do 1.B třídy, vše pod vedením trenéra Miroslava Kroupy. V měsíci červenci 1997 postihly naše hřiště ničivé povodně. Celé fotbalové dění se stěhovalo do sousedních Mikulovic, které naší TJ nabídly využívání jejich fotbalového stadionu k sehrání mistrovských utkání. Následně po povodních začalo budování zcela zničené hrací plochy. Svým odstoupením z funkce předsedy TJ ukončil svou činnost v oddíle Miroslav Kroupa a na uvolněnou funkci byl zvolen Ladislav Vacula. Svou premiéru v 1.B třídě zakončilo mužstvo na 5.místě. V roce 1998 byla ukončena výstavba šaten a sociálních zařízení, rovněž bylo ukončeno budování nové travnaté hrací plochy. Slavnostně byl uveden areál do provozu turnajem žáků a mužů „O putovní pohár starosty OÚ Písečná“, poté byl uspořádán turnaj jesenických firem. Nový výbor ve složení předseda Ladislav Vacula, sekretář Ladislav Slavík, pokladník Simona Marečková, členové Josef Ulík, Miroslav Maceček, Petr Macík, Milan Kroupa a Pavel Peňák šel do nové sezóny soutěžního ročníku 1998-9 s velkým odhodláním. Muži nakonec obsadili 13. místo a jejich trenéři Petr Macík a Milan Kroupa tušili, že další setrvání v 1.B třídě nebude jednoduchá záležitost. V létě proběhly na hřišti známé a velmi populární turnaje. Následná sezóna 1999-2000 začala změnou názvu oddílu na ZJ Písečná. Trenérský kolektiv posílil majitel trenérské licence B Pepík Kulhánek z Mikulovic, který vnesl do trenérské práce novou myšlenku a koncepci v práci s mládeží, dále Pepík Valenta, který se ujal družstva žáků. U mužstva benjamínků spolehlivě pracoval Mirek Maceček. Dále proběhlo v budově šaten kompletní vymalování všech místností a chodeb, vybudovalo se nové obložení stěn v kabinách, vybudování nových zábran z jejich nátěrem, firma IKOV vyrobila nové lavičky a stoly, proběhlo zaizolování terasy. V létě se uskutečnily tradiční turnaje, mužstvu mužů se nepodařilo zachránit 1.B třídu, takže se muži objevili opět na scéně okresního přeboru Jeseník.

Sezónu 2000-1 začal výbor TJ beze změn. K mužstvu žáků přibyl další trenér Franta Hajník. Snaha a velké úsilí bylo korunováno postupem žáků do krajské soutěže. Dle soutěžního řádu bylo nutné založit mužstvo mladších žáků, které bylo nutné doplnit o nové hráče. Vstříc TJ vyšla sousední Česká Ves a Mikulovice, které poskytly pro doplnění mužstev žáků své hráče. V létě slavila TJ již 55. výročí založení. V rámci oslav vystoupila na hřišti cimbálová muzika Moravěnka a mužstvo mužů sehrálo přátelské utkání s mužstvem internacionálů České republiky. Slavnostně bylo uvedeno do provozu generálkované travnaté hřiště, mužstvo mužů opět rozšířilo řady účastníků v 1.B třídě.

Sezóna 2001-2 začala ukončením trenérské práce u mužstva mužů Petra Macíka a Milana Kroupy. Mužstvo převzal zkušený trenér Pavel Gotthard. U starších žáků začala pracovat dvojice trenérů Zajac – Kulhánek, u mladších žáků Fedor – Maceček. Podařilo se zastřešit terasu, neboť terasou částečně zatékalo do šaten. Sestup z 1.B třídy se nepodařilo oddálit, činnost ukončil trenér Gotthard, jeho místo převzal Vl.Zajac.

Sezóna 2002-3 začala u mužstva mužů opět v okresním přeboru Jesenicka a začalo se budovat nové mužstvo mužů. TJ vybudovala tréninkové hřiště, zcela nové zavlažování hlavní travnaté plochy, uspořádala turnaj jesenických škol Mc Donald-s Cup, započala spolupráce s družebním polským městem Korfantów, spoluorganizovala branný závod pro místní mládež.

 

Sezóna 2003-4 byla korunována vítězstvím mužstva st. žáků v krajské soutěži. Začala spolupráce s FC TRUL Mikulovice v oblasti práce s mládežnickými mužstvy. Podařilo se zastřešit tribunu, obnovit novým nátěrem oplocení kolem hrací plochy. Byl uspořádán zájezd do družebního města Korfantów spojený s přátelským střetnutím žáků a internacionálů. Na oplátku bylo uspořádáno na našem hřišti sportovní odpoledne pro družební město Korfantów, kdy proběhly různé soutěže a fotbalové utkání. Dále byl uspořádán dětský den, branný závod pro mládež a tradiční turnaj „O putovní pohár starosty OÚ Písečná“ žáků, mužů a jesenických firem.

Sezóna 2004-5 začala přihlášením nově vzniklého mužstva dorostu do okresního přeboru Jesenicka. Výbor opustil Ladislav Slavík, práci sekretáře převzal a začal vykonávat předseda oddílu Ladislav Vacula. K mužstvu žáků přibyl trenér Ladislav Vitovják. Podařilo se vybudovat zastřešení části posezení pro diváky, výměna sedaček na tribuně. Byl uspořádán zájezd do Podkopné Lhoty, Korfantówa, branný závod pro mládež, turnaje žáků, mužů, internacionálů a jesenických firem.

Sezóna 2005-6 začala odstoupením mužstva žáků z krajské soutěže z důvodu nedostatku hráčů pro starší i mladší kategorii. Trenéři u mužstva mužů zůstali – Maceček a Zajac, u mužstva dorostu – Kulhánek a Sogel, u žáků Vitovják a znovu vrátivši se Laďa Slavík.

V letním období bude naše tělovýchovná jednota slavit 60. výročí založení. V průběhu oslav proběhnou mezinárodní turnaje v kopané žáků, dorostenců, internacionálů pod názvem INTERCUP PÍSEČNÁ 2006 za podpory Evropské unie.

 

Ladislav Vacula