/Tělovýchovná jednota Skorošice

Spolkový rejstřík vedený u KS v Ostravě v oddílu L, vložka číslo 12789
IČ : 640 95 550
Číslo účtu : 270800972/0300
Sídlo spolku : 790 66 Skorošice č.p. 93
Statutární zástupce spolku: Čecháček Zdeněk, 790 65 Skorošice 83, zdenekcechacek@seznam.cz, TM : 732814089