/Tělovýchovná jednota Zlaté Hory, z.s.

Spolkový rejstřík vedený u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vložka 12608
IČ : 476 56 981
Číslo účtu : 1847975369/0800
Sídlo spolku : 793 76 Zlaté Hory, Sokolská 291
Statutární zástupce spolku : Mgr. Šťastný Libor, 793 76 Zlaté Hory, Náměstí Svobody 74, l.supino@seznam.cz, TM : 604954002