/Tenisový klub Jeseník, z.s.

Spolkový rejstřík vedený u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vložka 12639
IČ : 479 99 225
Číslo účtu : 107-1057480257/0100
Sídlo spolku : 790 01 Jeseník, Janáčkova 747 info@tenis-jesenik.cz, TM : 777858632, 778052313
Statutární zástupce spolku : Ing. Václav Macháček, 793 76 Zlaté Hory, Rejvíz 57, info@tenis-jesenik.cz, TM : 777858632

Tenisový klub Jeseník
se sídlem: Dukelská 1240, 790 01 Jeseník

sportovní areál ve Smetanových sadech:
- 5 antukových kurtů
- klubovna se sociálním zázemím

TKJ je občanské sdružení, otevřený sportovní klub, se zaměřením na sportovní a rekreační tenis všech věkových kategorií.

Jeho nejvyšším orgánem je valná hromada členů, která rozhoduje o zásadních provozních záležitostech klubu. Výkonným orgánem je výbor TKJ v čele s předsedou.

Tréninky mládeže jsou vedeny kvalifikovanými trenéry a dosahují velmi dobré úrovně. Sportovní činnost mládeže i dospělých probíhá na úrovni okresních a krajských přeborů a turnajů.

Sportovní rekreační tenis dospělých má velmi dobrou úroveň, během sezony se hraje několik neoficiálních turnajů s celorepublikovou účastí hostů.

Ve smyslu citátu Jerome Klapka Jerome: „Každý má mít svůj klub“, je i TKJ místem relaxace a aktivního odpočinku pro své členy. Přispívá k tomu i ideální poloha sportoviště v krásných Smetanových sadech, čistý vzduch a estetické prostředí sadů. Klub je navštěvován značným počtem hostů z řad občanů města a turistů, kteří navštíví Jeseník.

Členové dobrovolně odvádí značný podíl vlastní práce při jarní přípravě kurtů a pravidelně jednou ročně platí členské příspěvky, které slouží na úhradu režijních nákladů.

Kontakt: marek.schromm@uzsvm.cz