/TJ JISKRA JESENÍK, z. s.

Spolkový rejstřík vedený u KS v Ostravě v oddílu L, vložka číslo 14314
IČ : 041 00 387
Číslo účtu : 2300810055/2010
Sídlo spolku : 790 82 Písečná, Studený Zejf 58
Statutární zástupce spolku :  Ing. David Jan, 790 01 Jeseník, Lipovská 1162/40, jandavidjes@gmail.com, TM : 724667464