/JISKRA Velká Kraš, z.s.

Spolkový rejstřík vedený u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vložka 12526
IČ : 495 61 561
Číslo účtu : 250134781/0300
Sídlo spolku : 790 58 Velká Kraš č.p. 108
Statutární zástupce spolku: Jiří Čecháček, 790 58 Velká Kraš č.p. 160, jiri@cechacek.eu, TM : 603527074