/TJ Kameník Černá Voda z.s.

Spolkový rejstřík vedený u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vložka 12482
IČ : 449 39 329
Číslo účtu : 130138956/0300
Sídlo spolku : 790 54 Černá Voda č.p.57
Statutární zástupce spolku : Nátr Daniel, 790 54 Černá Voda č.p. 18, d.natr@seznam.cz, TM : 721575197