/Tělovýchovná jednota Sokol Bernartice z.s.

Spolkový rejstřík vedený u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vložka 12625
IČ : 452 12 805
Číslo účtu : 169555065/0300
Sídlo spolku : 790 57 Bernartice č.p. 365
Statutární zástupce spolku : Klinec František, 790 57 Bernartice č.p. 78, frantisek.klinec@seznam.cz, TM : 705256160