/Tělovýchovná jednota Sokol Bernartice z.s.

Spolkový rejstřík vedený u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vložka 12625
IČ : 452 12 805
Číslo účtu : 169555065/0300
Sídlo spolku : 790 57 Bernartice č.p. 365
Statutární zástupce spolku : Mgr. Chromík Aleš, 790 57 Bernartice č.p. 304, sokol.bernartice@centrum.cz, TM : 776205406