/TJ Sokol Široký Brod, spolek

Spolkový rejstřík vedený u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vložka 12522
IČ : 452 37 816
Číslo účtu : 233683607/0300
Sídlo spolku : 790 84 Mikulovice, Široký Brod 150
Statutární zástupce spolku : Závada Pavel, 790 84 Mikulovice, Široký Brod 150, pavelzavada@seznam.cz, TM : 731267650